29.10.2019
INTA_PR(2019)642904
ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА
относно предложението за решение на Съвета за присъединяване на Соломоновите острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна
(09405/2019 - C9-0010/2019 - 2019/0099(NLE))
Комисия по международна търговия
Докладчик: Андре Руже

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 158kWORD 50k
Правна информация - Политика за поверителност