6.5.2020
INTA_PR(2020)647001
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 654/2014 om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler
(COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD))
Udvalget om International Handel
Ordfører: Marie-Pierre Vedrenne

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 211kWORD 76k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik