6.5.2020
INTA_PR(2020)647001
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 654/2014 par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei
(COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD))
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referente: Marie-Pierre Vedrenne

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 221kWORD 75k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika