6.5.2020
INTA_PR(2020)647001
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 654/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van de internationale handelsregels
(COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD))
Commissie internationale handel
Rapporteur: Marie-Pierre Vedrenne

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 210kWORD 77k
Juridische mededeling - Privacybeleid