6.5.2020
INTA_PR(2020)647001
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 o výkone práv Únie na účely uplatňovania a presadzovania pravidiel medzinárodného obchodu
(COM(2019)0623 - C9-0197/2019 - 2019/0273(COD))
Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajkyňa: Marie-Pierre Vedrenne

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 227kWORD 78k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia