Návrh zprávy - INTA_PR(2021)695192Návrh zprávy
INTA_PR(2021)695192

NÁVRH DRUHÉ ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami
(COM(2016)0034 - C9-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Daniel Caspary

27.7.2021

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: