Raporti projekt - INTA_PR(2021)695192Raporti projekt
INTA_PR(2021)695192

TEISE RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kolmandate riikide kaupade ja teenuste juurdepääsu kohta liidu riigihangete siseturule ning selliste menetluste kohta, millega toetatakse läbirääkimisi liidu kaupade ja teenuste juurdepääsu üle kolmandate riikide riigihanketurgudele
(COM(2016)0034 - C9-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Daniel Caspary

27.7.2021

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: