Jelentéstervezet - INTA_PR(2021)695192Jelentéstervezet
INTA_PR(2021)695192

MÁSODIK JELENTÉS TERVEZETE
a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak az Unió belső közbeszerzési piacához való hozzáféréséről, valamint az uniós áruk és szolgáltatások harmadik országbeli közbeszerzési piacokhoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2016)0034 - C9-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Daniel Caspary

27.7.2021

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: