Ontwerpverslag - INTA_PR(2021)695192Ontwerpverslag
INTA_PR(2021)695192

ONTWERP VAN TWEEDE VERSLAG
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over toegang van goederen en diensten uit derde landen tot de interne aanbestedingsmarkt van de Unie en procedures tot ondersteuning van onderhandelingen over toegang van goederen en diensten uit de Unie tot de aanbestedingsmarkten van derde landen
-
Commissie internationale handel
Rapporteur: Daniel Caspary

27.7.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: