Projekt sprawozdania - INTA_PR(2021)695192Projekt sprawozdania
INTA_PR(2021)695192

PROJEKT DRUGIEGO SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich
(COM(2016)0034 - C9-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Daniel Caspary

27.7.2021

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: