Proiect de raport - INTA_PR(2021)695192Proiect de raport
INTA_PR(2021)695192

PROIECT PENTRU AL DOILEA RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor pentru accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe
(COM(2016)0034 - C9-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Daniel Caspary

27.7.2021

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: