Návrh správy - INTA_PR(2021)695192Návrh správy
INTA_PR(2021)695192

NÁVRH DRUHEJ SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín
(COM(2016)0034 - C9-0018/2016 - 2012/0060(COD))
Výbor pre medzinárodný obchod
Spravodajca: Daniel Caspary

27.7.2021

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: