Mietintöluonnos - INTA_PR(2021)703002Mietintöluonnos
INTA_PR(2021)703002

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sisämarkkinoita vääristävistä ulkomaisista tuista
(COM(2021)0223 - C9-0167/2021 - 2021/0114(COD))
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Christophe Hansen

18.12.2021

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: