Dréacht-tuarascáil - INTA_PR(2021)703002Dréacht-tuarascáil
INTA_PR(2021)703002

DRÉACHT-TUARASCÁIL
ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le fóirdheontais eachtracha a shaobhann an margadh inmheánach
(COM(2021)0223 - C9-0167/2021 - 2021/0114(COD))
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta
Rapóirtéir don tuairim: Christophe Hansen

18.12.2021

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: