Ziņojuma projekts - INTA_PR(2021)703002Ziņojuma projekts
INTA_PR(2021)703002

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ārvalstu subsīdijām, kas izkropļo iekšējo tirgu
(COM(2021)0223 - C9-0167/2021 - 2021/0144(COD))
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referents: Christophe Hansen

18.12.2021

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: