Proiect de raport - INTA_PR(2021)703002Proiect de raport
INTA_PR(2021)703002

PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind subvențiile străine care denaturează piața internă
(COM(2021)0223 - C9-0167/2021 - 2021/0114(COD))
Comisia pentru comerț internațional
Raportor pentru aviz: Christophe Hansen

18.12.2021

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: