Návrh zprávy - INTA_PR(2022)703008Návrh zprávy
INTA_PR(2022)703008

NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně Unie a jejích členských států před hospodářským nátlakem třetích zemí
(COM(2021)0775 - C9-0000/2021 - 2021/0406(COD))
Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodaj: Bernd Lange

19.4.2022

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: