Nacrt izvješća - INTA_PR(2022)703008Nacrt izvješća
INTA_PR(2022)703008

NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti Unije i njezinih država članica od gospodarske prisile koju primjenjuju treće zemlje
(COM(2021)0775 - C9-0000/2021 - 2021/0406(COD))
Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestitelj: Bernd Lange

19.4.2022

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: