Jelentéstervezet - INTA_PR(2022)703008Jelentéstervezet
INTA_PR(2022)703008

JELENTÉSTERVEZET
az Uniónak és tagállamainak a harmadik országok által alkalmazott gazdasági kényszerítéssel szembeni védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2021)0775 - C9-0000/2021 - 2021/0406(COD))
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Bernd Lange

19.4.2022

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: