Abbozz ta' rapport - INTA_PR(2022)703008Abbozz ta' rapport
INTA_PR(2022)703008

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-Unjoni u tal-Istati Membri tagħha mill-koerċizzjoni ekonomika minn pajjiżi terzi
(COM(2021)0775 - C9-0000/2021 - 2021/0406(COD))
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Rapporteur: Bernd Lange

19.4.2022

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: