Ontwerpverslag - INTA_PR(2022)703008Ontwerpverslag
INTA_PR(2022)703008

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de Unie en haar lidstaten tegen economische dwang door derde landen
(COM(2021)0775 - C9-0000/2021 - 2021/0406(COD))
Commissie internationale handel
Rapporteur: Bernd Lange

19.4.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: