Projekt sprawozdania - INTA_PR(2022)703008Projekt sprawozdania
INTA_PR(2022)703008

PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony Unii i jej państw członkowskich przed stosowaniem wymuszenia ekonomicznego przez państwa trzecie
(COM(2021)0775 - C9-0000/2021 - 2021/0406(COD))
Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Bernd Lange

19.4.2022

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: