Udtalelse - ITRE_AD(2010)443084Udtalelse
ITRE_AD(2010)443084

UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om styrkelse af kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear sikkerhed i Den Europæiske Union - En CBRN-handlingsplan på EU-niveau
(2010/2114(INI))
Rådgivende ordfører: Gaston Franco

4.10.2010

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: