Lausunto - ITRE_AD(2010)443084Lausunto
ITRE_AD(2010)443084

LAUSUNTO
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle
kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja ydinturvallisuuden edistämisestä Euroopan unionissa - EU:n CBRN-toimintasuunnitelma
(2010/2114(INI))
Valmistelija: Gaston Franco

4.10.2010

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: