MNENJE
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko
za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
o krepitvi jedrske, radiološke, kemične in biološke (JRKB) varnosti v Evropski uniji - akcijski načrt EU na področju JRKB varnosti
(2010/2114(INI))
Pripravljavec mnenja: Gaston Franco

4.10.2010

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: