Udtalelse - ITRE_AD(2011)452612Udtalelse
ITRE_AD(2011)452612

UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
til Transport- og Turismeudvalget
om transportmæssige anvendelser af de verdensomspændende satellitnavigationssystemer - EU's politik på kort og mellemlang sigt
(2010/2208(INI))
Ordfører for udtalelse: Norbert Glante

28.1.2011

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: