Advies - ITRE_AD(2011)452612Advies
ITRE_AD(2011)452612

ADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie
aan de Commissie vervoer en toerisme
inzake vervoerstoepassingen van de wereldwijde satellietnavigatiesystemen - EU-beleid op korte en middellange termijn
(2010/2208(INI))
Rapporteur voor advies: Norbert Glante

28.1.2011

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: