AVIZ
al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie
destinat Comisiei pentru transport și turism
referitor la aplicațiile din domeniul transportului ale Sistemului global de navigație prin satelit - o politică UE pe termen scurt și mediu
(2010/2208(INI))
Raportor pentru aviz: Norbert Glante

28.1.2011

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: