10.11.2011
ITRE_AD(2011)472124
СТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
на вниманието на комисията по външни работи
относно въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите-членки на ЕС
(2011/2177(INI))
Докладчик по становище: Evžen Tošenovský

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 467kWORD 94k
Правна информация - Политика за поверителност