10.11.2011
ITRE_AD(2011)472124
NUOMONĖ
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto
pateikta Užsienio reikalų komitetui
dėl finansų krizės poveikio ES valstybių narių gynybos sektoriams
(2011/2177(INI))
Nuomonės referentas: Evžen Tošenovský

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 374kWORD 104k
Teisinė informacija - Privatumo politika