10.11.2011
ITRE_AD(2011)472124
ATZINUMS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Ārlietu komitejai
par finanšu krīzes ietekmi uz aizsardzības nozari ES dalībvalstīs
(2011/2177(INI))
Atzinumu sagatavoja: Evžen Tošenovský

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 441kWORD 95k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika