10.11.2011
ITRE_AD(2011)472124
STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
pre Výbor pre zahraničné veci
k vplyvu finančnej krízy na sektor obrany v členských štátoch EÚ
(2011/2177(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Evžen Tošenovský

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 311kWORD 103k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia