10.11.2011
ITRE_AD(2011)472124
YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
till utskottet för utrikesfrågor
över finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater
(2011/2177(INI))
Föredragande: Evžen Tošenovský

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 143kWORD 90k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy