Stanovisko - ITRE_AD(2012)473711Stanovisko
ITRE_AD(2012)473711

STANOVISKO
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
pro Hospodářský a měnový výbor
k návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny
(KOM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS))
Navrhovatel: Béla Kovács

7.2.2012

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: