Lausunto - ITRE_AD(2012)473711Lausunto
ITRE_AD(2012)473711

LAUSUNTO
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta
talous- ja raha-asioiden valiokunnalle
ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin 2003/96/EY muuttamisesta
(COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS))
Valmistelija: Béla Kovács

7.2.2012

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: