Vélemény - ITRE_AD(2012)473711Vélemény
ITRE_AD(2012)473711

VÉLEMÉNY
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
a Gazdasági és Monetáris Bizottság részére
az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS))
A vélemény előadója: Béla Kovács

7.2.2012

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: