Opinjoni - ITRE_AD(2012)473711Opinjoni
ITRE_AD(2012)473711

ABBOZZ TA’ OPINJONI
tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
dwar il-proposta għal Direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/96/KE li tirriforma l-istruttura tal-Komunità dwar tassazzjoni fuq prodotti ta’ enerġija u elettriku
(COM(2011)0169 - C7-0105/2011 - 2011/0092(CNS))
Rapporteur għal opinjoni (*): Béla Kovács

7.2.2012

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: