Mišljenje - ITRE_AD(2014)522868Mišljenje
ITRE_AD(2014)522868

MIŠLJENJE
Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o praćenju i provjeravanju emisija ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa i izvješćivanju o njima te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013
(COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Izvjestiteljica za mišljenje: Marita Ulvskog

20.1.2014

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: