Vélemény - ITRE_AD(2014)522868Vélemény
ITRE_AD(2014)522868

VÉLEMÉNY
az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére
a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások monitorozásáról, jelentéséről és ellenőrzéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
A vélemény előadója: Marita Ulvskog

20.1.2014

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: