Opinjoni - ITRE_AD(2014)522868Opinjoni
ITRE_AD(2014)522868

OPINJONI
tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija
għall-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza fl-Ikel
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-verifika tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju mit-trasport marittimu u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 525/2013
(COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Marita Ulvskog

20.1.2014

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: