29.4.2015
ITRE_AD(2015)544342
LAUSUNTO
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta
oikeudellisten asioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkistamattoman taitotiedon ja liiketoimintatiedon (liikesalaisuuksien) suojaamisesta laittomalta hankinnalta, käytöltä ja julkistamiselta
(COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD))
Valmistelija: Michèle Rivasi

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 868kWORD 647k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö