29.4.2015
ITRE_AD(2015)544342
YTTRANDE
från utskottet för industrifrågor, forskning och energi
till utskottet för rättsliga frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas
(COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD))
Föredragande av yttrande: Michèle Rivasi

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 862kWORD 932k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy