26.4.2018
ITRE_AD(2018)613537
UDTALELSE
fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for fri udveksling af andre data end personoplysninger i den Europæiske Union
(COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
Ordfører for udtalelse: Zdzisław Krasnodębski

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 452kWORD 128k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik