26.4.2018
ITRE_AD(2018)613537
LAUSUNTO
teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta
sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa
(COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
Valmistelija: Zdzisław Krasnodębski

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 517kWORD 163k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö