26.4.2018
ITRE_AD(2018)613537
ADVIES
van de Commissie industrie, onderzoek en energie
aan de Commissie interne markt en consumentenbescherming
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake een kader voor het vrije verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie
(COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 362kWORD 168k
Juridische mededeling - Privacybeleid