26.4.2018
ITRE_AD(2018)613537
STANOVISKO
Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
pre Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii
(COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Zdzisław Krasnodębski

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 642kWORD 164k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia