26.9.2019
ITRE_AD(2019)639655
СТАНОВИЩЕ
на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
на вниманието на комисията по бюджети
относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година
(2019/2028(BUD))
Докладчик по становище: Адина-Йоана Вълян

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 157kWORD 72k
Правна информация - Политика за поверителност