26.9.2019
ITRE_AD(2019)639655
ARVAMUS
Esitaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Saaja: eelarvekomisjon
Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta
(2019/2028(BUD))
Arvamuse koostaja: Adina-Ioana Vălean

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 136kWORD 67k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika