26.9.2019
ITRE_AD(2019)639655
NUOMONĖ
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 146kWORD 71k
Teisinė informacija - Privatumo politika