26.9.2019
ITRE_AD(2019)639655
ATZINUMS
Sniegusi Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotāja: Adina-Ioana Vălean

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 162kWORD 70k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika